עמוד 1 מתוך 1

rresponsive page using custom css and external css style

פורסם: ו' דצמבר 21, 2018 1:19 pm
על ידי roma1000
Do you know if the iCount checkout pages can be made responsive using the custom CSS ?
Also, is there any place to add external css style fines ?
thanks

Re: rresponsive page using custom css and external css style

פורסם: א' דצמבר 23, 2018 11:18 am
על ידי Dor - iCount
Hey there,
There is an option to add custom CSS.
you need to go to
עמודי סליקה->רשימת עמודי סליקה->אפשרויות->ערוך->TAB 4 אפשרויות.
And then drill down to Custom CSS

Best Regards,
Dor

Re: rresponsive page using custom css and external css style

פורסם: ב' דצמבר 24, 2018 1:23 pm
על ידי roma1000
Hello Team

I know we can add custom CSS,

The questions is :
Can we add external css (i.e. custom css files that need to be hosted somewhere...) rather than use only the standard html css attributes?

Also, can the page be made responsive? because it looks pretty bad on mobile

Many Thanks

Re: rresponsive page using custom css and external css style

פורסם: ב' דצמבר 24, 2018 1:51 pm
על ידי iCount
Unfortunately - no